Select Page


  • ข่าวประชาสัมพันธ์

สสท.ร่วมกับคณะทั้ง6คณะจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาฯประจำปีการศึกษา2564

วันที่ 19/10/63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมด้วยคณะทั้ง 6...

  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี
  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • คู่มือนักศึกษา
  • ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
  • พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ดร.พิกุล
ดร.แม้นวาด
ผศ.จุรี

ติดต่อเราผ่าน Line Officialเพิ่มเพื่อน

ติดต่อ-สอบถาม สสท. Live Chat