เลือกหน้า


  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องการขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)

ประกาศ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ี 075/2564 เรื่อง การขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)

ดร.พิกุล
ดร.แม้นวาด
ผศ.จุรี

กำหนดการกิจกรรมปฏิทินวิชาการ

ค้นหาข้อมูลในเว็บนี้ด้วเครื่องมือค้นหา --v

ติดต่อ-สอบถาม สสท. Live Chat