เลือกหน้า

หมวดหมู่: ข่าวการศึกษาต่อเนื่องฯ

ขอเชิญอาจารย์/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2565 (อว.) 15 พ.ย.นี้

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต”7กยนี้

ลงทะเบียนอบรม แบบฟอร์มเสนอหลักสูตร ตารางกำหนดการอบรม...

ขั้นตอนการดาวน์โหลด Certificate การอบรม

คณาจารย์และบุคลากรที่ตกค้าง ยังไม่ได้รับ สามารถกดเข้าดาวน์โหลด คลิกปุ่มด้านล่างนี้ ดาวน์โหลด Click...

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการวาระพิเศษ ครั้งที่2/2564

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2564 ที่ผ่านมี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน...

ประชุมการพัฒนาพัฒนาเว็บไชต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 1/64

การประชุมการพัฒนาพัฒนาเว็บไชต์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 1/64 วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม...

ประชุมอนุกรรมการหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่1/2563

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการจัดประชุม...

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ระบบคลังหน่วยกิต ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ระบบคลังหน่วยกิต ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่1/2563

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน...

กำลังโหลด