เลือกหน้า

หมวดหมู่: ข่าวการศึกษาต่อเนื่องฯ

หลักสูตร SANDBOX การจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

แนวทางการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือที่เรียกกันว่า “Higher Education...

สป.อว.เปิดรับข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง...

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่องครั้งที่ 1/2565 วันที่ 3 ก.พ. 2565 เวลา 14.00-15.30...

ขอเชิญอาจารย์/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2565 (อว.) 15 พ.ย.นี้

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต”7กยนี้

ลงทะเบียนอบรม แบบฟอร์มเสนอหลักสูตร ตารางกำหนดการอบรม...

ขั้นตอนการดาวน์โหลด Certificate การอบรม

คณาจารย์และบุคลากรที่ตกค้าง ยังไม่ได้รับ สามารถกดเข้าดาวน์โหลด คลิกปุ่มด้านล่างนี้ ดาวน์โหลด Click...

กำลังโหลด