เลือกหน้า

หมวดหมู่: ข่าวส่งเสริมพัฒนา กศ.ฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 3 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ คัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพครู หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพครู หลักสูตรระดับปริญญาโท...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนเพชรอินทนิล ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนเพชรอินทนิล ปีการศึกษา 2566 –>...

Focus Group สรุปผลการจัดโครงการพัฒนาแนงทางการรับรู้และส่งเสริมทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการ ในรูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group)...

กำลังโหลด