เลือกหน้า

หมวดหมู่: ประชุมสภาวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 7/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25...

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ณ...

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์...

กำลังโหลด