เลือกหน้า

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 3 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ คัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพครู หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพครู หลักสูตรระดับปริญญาโท...

การเตรียมความพร้อมในการเสนอหลักสูตรเพื่อเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปีงบประมาณ 2566

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเสนอหลักสูตรเพื่อเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปีงบประมาณ 2566...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ผ่านกลไก Higher Education Sandbox

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ผ่านกลไก Higher Education Sandbox...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education : OBE ครั้งที่ 2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนเพชรอินทนิล ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนเพชรอินทนิล ปีการศึกษา 2566 –>...

ประชาสัมพันธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ภาคปกติและภาคพิเศษ นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถตรวจสอบข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน ได้ที่ระบบจองรายวิชาได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

แจ้งบัณฑิตกรอกข้อมูลยืนยันการเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 15 – 25 สิงหาคม 2565

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 สามารถตรวจสอบรายชื่อ...

กำลังโหลด