เลือกหน้า

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติปีการศึกษา 2565 “อินทนิลช่อที่ 49”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยินดีต้อนรับและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา...

ห้องสำหรับพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ รหัส 65 (ชั้นปีที่ 1)

🏫 ห้องสำหรับพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ รหัส 65 (ชั้นปีที่ 1)💚ภาคปกติ...

ประชุม3ฝ่ายเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวปฏิบัติการให้บริการนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

วันนี้ (21 มี.ค.2565 เวลา09.30-10.30น.) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน...

งานการศึกษาทั่วไป สสท. การจัดสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ภาคพิเศษ)ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โดยงานการศึกษาทั่วไป...

ประชุมจัดทำรายงานข้อมูลตัวชี้วัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (ระบบ UCLAS) ปีการศึกษา 2564

งานหลักสูตร งานทะเบียนและวัดผล และงานมาตรฐานการศึกษา ได้ร่วมประชุม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่องครั้งที่ 1/2565 วันที่ 3 ก.พ. 2565 เวลา 14.00-15.30...

กำลังโหลด