Select Page

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

สสท.ร่วมกับคณะทั้ง6คณะจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาฯประจำปีการศึกษา2564

วันที่ 19/10/63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมด้วยคณะทั้ง 6...

รายละเอียดการฝึกซ้อมบัณฑิตสำหรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559-2560

รวมรายละเอียดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559-2560...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่1/2563

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน...

งานแนะแนวฯสสท.ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ณ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

บุคลากร สสท. โดยรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ นำทีมงานแนะแนวและศึกษาต่อ เข้าร่วมงานที่...

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25...

สำนักส่งเสริมวิชาการฯจัดประชุมสัมมนา เรื่องแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่17 กันยายน ที่ผ่านมาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง...

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูแนะแนว

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมการพัฒนาทักษะความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูแนะแนว...

Loading