เลือกหน้า

หมวดหมู่: ข่าวรับสมัครนักศึกษา/ข่าวทุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab ที่มา...

เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์เกิดการแพร่ระบาด covid-19 ระลอกใหม่ราชภัฏสุรินทร์จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์เกิดการแพร่ระบาด covid-19 ระลอกใหม่ และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

กำลังโหลด