Select Page

Category: ข่าวการรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ...

ม.ราชภัฏสุรินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี รอบโควต้าพิเศษ 7 ต.ค.- 17 พ.ย.นี้

    ติดต่อได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.รภ.สร.  ...

Loading