เลือกหน้า

หมวดหมู่: ประกาศงานทะเบียน

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 คงค้างที่ยังมิได้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2563 นี้ สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กำหนดการในการรับใบรับรองคุณวุฒิของ นศ.รอบจบ 17มี.ค.64

กำหนดการและสถานที่รับใบรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา รอบอนุมัติจบ 17 มี.ค.2564 หลักสูตรที่รับ...

กำหนดการรับใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(รอบจบ2/2563)

ประกาศกำหนดการรับทรานสคริปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารอบจบ 2/63 (วันอนุมัติจบ 17มี.ค.64)...

ประกาศเรื่องการขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)

ประกาศ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ี 075/2564 เรื่อง การขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)

กำลังโหลด