เลือกหน้า

หมวดหมู่: ประกาศงานทะเบียน

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 คงค้างที่ยังมิได้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2563 นี้ สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กำหนดการในการรับใบรับรองคุณวุฒิของ นศ.รอบจบ 17มี.ค.64

กำหนดการและสถานที่รับใบรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา รอบอนุมัติจบ 17 มี.ค.2564 หลักสูตรที่รับ...

กำลังโหลด