เลือกหน้า

หมวดหมู่: ปฏิทินวิชาการ

ประกาศขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนโดยไม่ปรับ ภาคปกติ ขยายจนถึงวันที่ 24 ธ.ค.64, ภาคพิเศษ ขยาย – 26 ธ.ค.64

ประกาศขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนโดยไม่ปรับ ภาคปกติ ขยายจนถึงวันที่ 24 ธ.ค.64, ภาคพิเศษ ขยาย...

ประกาศปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา2/62(เพิ่มเติมครั้งที่1) ขยายเวลาการยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษา และเลื่อนวันเวลาการประชุมอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา

กำลังโหลด