เลือกหน้า

หมวดหมู่: คู่มือสำหรับอาจารย์

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษานำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

แบบติดตามความก้าวหน้า...

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องกลไกการเปิด-การปรับปรุง-และการปิดหลักสูตร พ.ศ.2563

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [3.96...

กำลังโหลด