เลือกหน้า

หมวดหมู่: คู่มือสำหรับอาจารย์

แนวปฎิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบการแนะแนวและการให้การปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...

แนวทางที่ดีในการจัดทํา Curriculum Mapping ในหลักสูตร (มคอ.2)

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab ข้อมูลจาก งานหลักสูตรและแผนการเรียน...

หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [1.72...

กำลังโหลด