เลือกหน้า

หมวดหมู่: ประกาศ

หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [1.72...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องแนวทางการเทียบสาระความรู้หลักสูตรปริญญาตรี(4ปี)กรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [774.46...

กำลังโหลด