เลือกหน้า

หมวดหมู่: Featured

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต”7กยนี้

ลงทะเบียนอบรม แบบฟอร์มเสนอหลักสูตร ตารางกำหนดการอบรม...

ขั้นตอนการดาวน์โหลด Certificate การอบรม

คณาจารย์และบุคลากรที่ตกค้าง ยังไม่ได้รับ สามารถกดเข้าดาวน์โหลด คลิกปุ่มด้านล่างนี้ ดาวน์โหลด Click...

กำหนดการรับใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(รอบจบ2/2563)

ประกาศกำหนดการรับทรานสคริปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารอบจบ 2/63 (วันอนุมัติจบ 17มี.ค.64)...

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการวาระพิเศษ ครั้งที่2/2564

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2564 ที่ผ่านมี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน...

ประชุมการพัฒนาพัฒนาเว็บไชต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 1/64

การประชุมการพัฒนาพัฒนาเว็บไชต์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 1/64 วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม...

กำลังโหลด