เลือกหน้า

หมวดหมู่: ข่าวสภาวิชาการ

ประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

ประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการ มรภ.สร.ครั้งที่ 2/2564(วาระพิเศษ)

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2564 ที่ผ่านมี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน...

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 7/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25...

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ณ...

กำลังโหลด