เลือกหน้า

หมวดหมู่: ข่าวสภาวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25...

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์...

ประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร 31

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี...

กำลังโหลด