เลือกหน้า

หมวดหมู่: ข่าวงานแนะแนว

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา64 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

สสท.ร่วมกับคณะทั้ง6คณะจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาฯประจำปีการศึกษา2564

วันที่ 19/10/63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมด้วยคณะทั้ง 6...

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาบนสื่อออนไลน์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/HgY2AJsFMfSC8LvC6...

งานแนะแนวฯสสท.ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ณ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

บุคลากร สสท. โดยรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ นำทีมงานแนะแนวและศึกษาต่อ เข้าร่วมงานที่...

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูแนะแนว

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมการพัฒนาทักษะความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูแนะแนว...

กำลังโหลด