📣ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ
เพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21
✅ ขอให้นักศึกษารหัส 62, 63 และ 64 (ภาคปกติ)
เข้ารับการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ SRRU TEST
🗓ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565
รายละเอียด วัน เวลาและสถานที่ ตามที่กำหนด ในประกาศ
🔎ค้นหารายชื่อ http://reg1.srru.ac.th/englishcamp.aspx
❎กรณีไม่สามารถเข้าสอบได้ตามวันและเวลาที่กำหนด ขอให้ยื่นความจำนงผ่าน google from ตามลิงก์นี้ 👉🏻 https://bit.ly/3mXgVUJ
📍และจะต้องเข้าสอบรอบเพิ่มเติมในวันที่ 29 มิถุนายน 2565
สอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏสุรินทร์
☎️ 044-514-606 ต่อ 16

 53 total views,  1 views today