การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

สามารถตรวจสอบรายชื่อ และขอให้บัณฑิตยืนยันการเข้ารับปริญญาผ่านเว็บไซต์ http://graduate.srru.ac.th/ ในระหว่างวันที่ 15-25 สิงหาคม 2565  กำหนดการรับปริญญาให้ติดตามผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หรือเพจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  งานทะเบียนและวัดผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 044-514-606 

 4,230 total views,  4 views today