เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเสนอหลักสูตรเพื่อเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปีงบประมาณ 2566
👉 มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญชวนคณาจารย์ที่มีความสนใจเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปีงบประมาณ 2566
✅ เข้าร่วมรับฟังเพื่อเตรียมความพร้อมการเสนอหลักสูตร จากหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาและรับทุนอุดหนุนในโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ปี 2564 – 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ID : 941 5308 4228 Passcode : 12345 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

 109 total views,  1 views today