วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เวลา 09.45 น. อธิการบดี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อธิการบดีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ลงนามในสมุดถวายพระพรชัยมงคล กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และนำผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา และนำกล่าว “ทรงพระเจริญ” ตามลำดับ

จากนั้นเวลา 11.00 น. อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 บริเวณถนนด้านหน้าคณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ข้อความข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ มรภ.สร. และภาพ จากเฟสบุค อ.ดร.พิกุล (รอง ผอ. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)