บุคลากรสังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมวันแซนโดนตา เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา

โพสต์โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 24 กันยายน 2019