ติดต่อได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.รภ.สร.

คลิกดูปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร