วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มหาวิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับรายงานตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รอบโควตา (พิเศษ) ณ ชั้น 1 อาคาร 31 (ตึกช้าง)

โพสต์โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2019