แจ้งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2562 และยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ…

โพสต์โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2020

https://drive.google.com/drive/folders/1LmxnOCTcM8uDLLfJQdk2JaQqrg88i2gM