ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

ลิงค์ประกาศรายชื่อ
👉🏻 http://bit.ly/2uyFVtK

  • รายงานตัววันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
  • ลำดับสำรองให้รายงานตัวทดแทนตัวจริงที่สละสิทธิ์ เวลา 13.00 น.

ณ อาคาร 31 (ตึกช้าง) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

✅การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 💵

  • หลักสูตร ค.บ., วท.บ., พท.บ., ศป.บ., นศ.บ., วศ.บ., ทล.บ. 👉🏻4,700 บาท
  • หลักสูตร ศศ.บ., น.บ., รป.บ., บธ.บ., บช.บ., ศ.บ. 👉🏻 4,400 บาท

————————
งานรับสมัครนักศึกษา ☎️ 044-041-620 ต่อ 23