ช่องทางการสื่อสารและปฏิบัติงานออนไลน์ในภาวะโควิด-19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ : มาตรการรับมือภัยไวรัสโควิด19