ภาพนี้ มาจาก …..

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
KM-ITreg : 1 การใช้เว็บไซต์ สสท. https://acad.srru.ac.th
1. สภาพปัญหาปัจจุบัน ด้านการใช้งานเว็บไซต์เพื่อเป็นสารสนเทศหน่วยงาน
2. เรียนรู้ & ปฏิบัติ การใช้งานเว็บสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2.1 การเข้าสู่ระบบ / การสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ
2.2 การใช้งานเมนูกลุ่มงานที่เกี่ยวกับภาระงานของตนเอง
2.3 การใช้งานระบบโพสข่าวประชาสัมพันธ์ และการอัพโหลดเอกสารในระบบ
2.4 การสร้างแกลลอรี่ภาพ / การแนบไฟล์ประกอบข่าว
2.5 การแชร์ข่าวไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook / Line /Twitter
3. แลกเปลี่ยนประเด็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง

KM-ITreg : 2 การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการปฏิบัติงาน สสท.
1. Microsoft Teams ดีอย่างไร ทำไมถึงต้องใช้
2. หัวข้อเรียนรู้ / ปฏิบัติ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Teams
» การติดตั้งและตั้งค่าต่างๆ
» ส่วนประกอบและเมนูต่างๆ
» การสนทนา และ video call
» การส่ง และ แชร์ไฟล์
» การทำงานร่วมกันด้วย Microsoft Team
3. แลกเปลี่ยนประเด็น ข้อเสนอแนะ เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน