มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2563

ที่มา https://srru.ac.th/news/354

ภาพโดย กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา