ประกาศกำหนดการรับทรานสคริปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารอบจบ 2/63 (วันอนุมัติจบ 17มี.ค.64)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/2563 จำนวน 1,096 ราย สามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร31 ชั้น 1 (ช่องบริการ 1, 2) ดังนี้
  1. หลักสูตร ค.บ. คณะครุศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมเกษตร รับได้ในวันที่ 25 มี.ค.2564 เวลา 09.00น.-12.00น.
  2. หลักสูตร ค.บ. คณะวิทยาศาสตร์ รับได้ในวันที่ 25 มี.ค.2564 เวลา 13.00น.-16.00น.
  3. หลักสูตร ค.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับได้ในวันที่ 26 มี.ค.2564 เวลา 09.00น.-12.00น.
  4. หลักสูตร 4 ปี ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา รับได้ในวันที่ 29 มี.ค.2564 เวลา 13.00น.-16.00น.

หมายเหตุ
–  หากไม่สามารถมารับทรานสคริปได้ตามกำหนดวันเวลาที่ประกาศ สามารถมารับได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม เป็นต้นไป ณ ช่องบริการ 1-2 งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
–  กรณีไม่สามารถมารับเองได้ให้ ดาวน์โหลด ใบมอบฉันทะ แล้วกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการรับแทน ให้ผู้รับแทนถือมาส่งที่ช่องบริการ 1-2 สสท.
–  เงินค่าประกันของเสียหายรับได้ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป (เวลา 09.00น.-15.00 น.) ที่ กองคลัง ม.ราชภัฏสุรินทร์

 ตรวจสอบรายชื่อ

ที่มา https://www.facebook.com/admsurin/posts/3808114242606477

 2,076 total views,  1 views today