เลือกหน้า

งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

w

ข่าว/กิจกรรม

h

ระเบียบ/ประกาศ

บุคลากร

i

คู่มือ

ภารกิจกลุ่มงาน

Z

ประเมิน

ภารกิจกลุ่มงาน

– หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง – หลักสูตรระยะสั้น – คลังหน่วยกิต – หน่วยประชาสัมพันธ์ – หน่วยแนะแนวการศึกษา – หน่วยรับสมัครนักศึกษา – หน่วยคู่มือนักศึกษา – หน่วยยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษา – หน่วยปรับปรุงและพัฒนาระบบ

งานการศึกษาต่อเนื่องฯ

งานแนะแนว/รับสมัคร

ระบบรับสมัครนศ.

เพจรับสมัคร

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 3 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ คัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ลิงก์ประกาศ  ไฟล์ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว  วันที่ 1 เมษายนพ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  ผู้ที่ได้ลำดับสำรองให้มาแสดงตนในเวลา...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพครู หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพครู หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ สมัครได้ที่...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนเพชรอินทนิล ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนเพชรอินทนิล ปีการศึกษา 2566 --> http://bit.ly/3jmMCbu รายงานตัวและเซ็นสัญญารับทุน วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมบันทายศรี อาคาร 44 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (โปรดอ่านประกาศโดยละเอียด) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่ออผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่ออผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ลิงก์ประกาศ https://bit.ly/3Qamf4C พิมพ์เอกสารรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://new.srru.ac.th รายงานตัว ณ...

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

[embeddoc url="https://acad.srru.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์-เกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการ.pdf"...

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่น พ.ศ.2560

[embeddoc url="https://acad.srru.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/ระเบีบยบว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาดีเด่น2561.pdf"...

คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการดาวน์โหลด Certificate การอบรม

คณาจารย์และบุคลากรที่ตกค้าง ยังไม่ได้รับ สามารถกดเข้าดาวน์โหลด คลิกปุ่มด้านล่างนี้ขั้นตอนการดาวน์โหลด Certificate (กรณีกดเข้าระบบด้วยตนเอง)ระบบจะ Generate Certificate ให้ท่านแบบอัตโนมัติ Digital Certificate (ดังตัวอย่าง) เข้าระบบที่ https://acad.srru.ac.th/mooc...

นายทศพล ค้ำชู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวพิมพ์ลดา วิศิษฐ์กิตติกร
นักวิชาการศึกษา
นางนิรดา งามพานิชกิจ
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวสุปราณี บุญรอด
นักวิชาการศึกษา

 2,043 total views,  2 views today