เลือกหน้า

พรบ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

i

พ.ร.บ./พ.ร.ก.

i

ระเบียบ

i

ข้อบังคับ

i

ประกาศ

i

แนวปฏิบัติ

i

คู่มือการบริการ

ระเบียบ

ข้อบังคับ

ประกาศ

ประกาศเรื่องการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีเนื่องจากCOVID-19

ประกาศเรื่องการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019...

แนวปฏิบัติ

แนวปฎิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบการแนะแนวและการให้การปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 594 total views,  2 views today