สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการการจัดการความรู้ สสท.

บทสรุปผลการดำเนินงาน KM รอบปีการศึกษา 2563


หมายเหตุ เนื่องจากใช้ระบบ OpenEDX เหมือนกับ Thaimooc จึงใช้คู่มือ การจัดการรายวิชาของ thaimooc.org รายละเอียดเพิ่มเติม 

สรุปผลการดำเนินงานปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานปี 2561

 1,854 total views,  2 views today