สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการการจัดการความรู้ สสท.

บทสรุปผลการดำเนินงาน KM รอบปีการศึกษา 2564


หมายเหตุ เนื่องจากใช้ระบบ OpenEDX เหมือนกับ Thaimooc จึงใช้คู่มือ การจัดการรายวิชาของ thaimooc.org รายละเอียดเพิ่มเติม 

บทสรุปผลการดำเนินงาน KM รอบปีการศึกษา 2563


หมายเหตุ เนื่องจากใช้ระบบ OpenEDX เหมือนกับ Thaimooc จึงใช้คู่มือ การจัดการรายวิชาของ thaimooc.org รายละเอียดเพิ่มเติม 

สรุปผลการดำเนินงานปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานปี 2561

 998 total views,  2 views today