สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการการจัดการความรู้ สสท.

บทสรุปผลการดำเนินงาน KM ปี 2563


หมายเหตุ เนื่องจากใช้ระบบ OpenEDX เหมือนกับ Thaimooc จึงใช้คู่มือ การจัดการรายวิชาของ thaimooc.org รายละเอียดเพิ่มเติม 

สรุปผลการดำเนินงานปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานปี 2561